YYIELD Group BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar site en streeft ernaar de verstrekte informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan YYIELD Group BV niet garanderen dat de op de site verstrekte informatie juist en volledig is. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. YYIELD Group BV kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

YYIELD Group BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van haar site en/of met de onmogelijkheid om haar site te kunnen raadplegen.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van YYIELD Group BV. YYIELD Group BV geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiƫren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Divers

Ieder geschil met betrekking tot de site van YYIELD Group BV valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.