YYIELD hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

YYIELD kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt YYIELD uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar YYIELD verzendt, geeft u daarmee YYIELD toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.
Uw persoonlijke informatie is en blijft bij ons vertrouwelijk. Wij zullen uw persoonlijke informatie (waaronder uw CV) alleen aan derden verstrekken nadat u ons hiervoor toestemming heeft verleend.

Bij hyperlinks naar andere websites is YYIELD niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

YYIELD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Stuur een mail naar info@yyield.com.